ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΧΟΛΗ WING CHUN


Τι σημαίνει η ελεύθερη σχολή Wing Chun Θεσσαλονίκης


Η ελεύθερη σχολή Wing Chun Θεσσαλονίκης δεν ανήκει σε κανένα οργανισμό ομπρέλα και ως εκ τούτου είναι ελεύθερη να προσφέρει πληθώρα γνώσεων, αποτελεσματική εκπαίδευση και ατομική υποστήριξη σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Επομένως, δεν υπάρχουν συμβάσεις για εμάς (ώρες αναμονής, υποχρεωτικά μαθήματα, ετήσια τέλη συνδρομής, κ.λπ.) και δεν υπάρχουν περιορισμοί. Η σχολή παίρνει τη θέση ότι κάθε εκπαιδευόμενος αντιπροσωπεύει ένα είδος συνεχούς αυτοεξέτασης και επομένως οι πληρωμένες ημερομηνίες και τα πιστοποιητικά εξετάσεων είναι περιττά. Κατά την άποψή μας, η επιτυχής εξάσκηση του Wing Chun δεν είναι εκπαίδευση με πιστοποιημένο πτυχίο.