ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΧΟΛΗ WING CHUN


Τι σημαίνει η ελεύθερη σχολή Wing Chun Θεσσαλονίκης

 

Η ελεύθερη σχολή Wing Chun Θεσσαλονίκης δεν ανήκει σε κανένα οργανισμό ομπρέλα και ως εκ τούτου είναι ελεύθερη να προσφέρει πληθώρα γνώσεων, αποτελεσματική εκπαίδευση και ατομική υποστήριξη σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Επομένως, δεν υπάρχουν συμβάσεις για εμάς (ώρες αναμονής, υποχρεωτικά μαθήματα, ετήσια τέλη συνδρομής, κ.λπ.) και δεν υπάρχουν περιορισμοί. Η σχολή παίρνει τη θέση ότι κάθε εκπαιδευόμενος αντιπροσωπεύει ένα είδος συνεχούς αυτοεξέτασης και επομένως οι πληρωμένες ημερομηνίες και τα πιστοποιητικά εξετάσεων είναι περιττά. Κατά την άποψή μας, η επιτυχής εξάσκηση του Wing Chun δεν είναι εκπαίδευση με πιστοποιημένο πτυχίο. 

Βεκίλης Κωνσταντίνος


Επικεφαλής της ελεύθερης σχολής.

 

Στα δεκαεπτά του έτη είχε την πρώτη γνωριμία με το Wing Chun και τις κινέζικες πολεμικές τέχνες.

Αργότερα στην ηλικία των εικοσιτριών ετών άρχισε να εκπαιδεύεται συστηματικά στο Wing Tsun του GM Leung Ting και της EWTO. Όπου επι δεκαέξι συναπτά έτη υπήρξε προσωπικός μαθητής του Master Γ.Τσικόλα (Αρχηγού Ελλάδος της EWTO).

Το 2019 ήρθε σε επαφή με την έννοια της ελεύθερης σχολής, μέσα από την οποία μπορείς να έχεις την ελευθερία του να μοιράζεσαι τις γνώσης σου χωρίς περιορισμούς και αυτό είναι συναρπαστικό. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπει το Wing Chun σε μια ειλικρινή τέχνη.